Compli­ance

Som ett resultat av den stadiga tillväxten av företaget internationellt samt de ökade lagkraven, har ämnet Compliance (Kravhantering) blivit alltmer viktigt. Därför har ett Compliance Management System utvecklats för hela Oetker-gruppen. Inom ramverket för detta system, har en Compliance Organisation inrättats, vars Compliance Representanter är tillgängliga som neutrala och oberoende kontaktpersoner i händelse av kravhanteringsfrågor.

Compliance Hotline System

Om det finns någon antydan om (ett potentiellt) lagbrott i relation till Dr. Oetker har du möjlighet att skicka oss –helt anonyma-meddelanden via Oetker-gruppens Compliance Hotline System: https://coho.oetker-gruppe.com/ Alternativt har du möjlighet att skicka ett e-postmeddelande till företagets Compliance Organisation. Kontakt: compliance@oetker.de Om du vill kontakta Oetker-gruppen om problemet, vänligen se: compliance@oetker-gruppe.de